Strona Główna Administracja Polska wersja Angielska wersja Włoska wersja Niemiecka wersja
Aktualności
Nasza Parafia
Historia
Galeria
Wideo
Kontakt
Nasza Patronka
Wirtualny spacer
Intencje Mszy św.
Ogłoszenia duszpasterskie
Z dziejów leśniczówki
Kościół i jego otoczenie przed i po pracach konserwatorskich

"Pragnę wam powiedzieć, że to przede wszystkim dla mnie niezwykła uroczystość. Uświadomiłem to sobie w całej pełni, kiedy zobaczyłem ściany tego kościoła dobrze mi znane z pierwszych lat mojego kapłaństwa... (...)Zżyłem się z tym kościołem, z tymi ścianami z drewna, które przetrwały już 300 lat. Zapamiętałem dobrze to wnętrze takie przejrzyste,takie przestronne, w którym Jezus Chrystus od tylu pokoleń mieszkał ze swoim ludem Bożym..."

Fragment kazania wygłoszonego przez
kard. Karola Wojtyłę podczas uroczystości poświęcenia kościoła. Mętków 1 maja 1974

Historia Naszej Miejscowości

    Mętków leży nad Wisłą u ujścia Chechła, w miejscu, w którym rzeka często w przeszłości zmieniała koryto. Stąd prawdopodobnie wzięła się nazwa wsi, wywodząca się od słowa męty, czyli "wiry wodne". Jest to wioska powstała z naturalnego osadnictwa na przełomie XVI i XVII wieku. Powstawała stopniowo, poczynając od kilku chałup, najprawdopodobniej były to rodziny związane z folwarkiem Biskupów Krakowskich, które przynależały do zamku na Lipowcu.
    Najstarszy z zachowanych inwentarzy klucza lipowieckiego z 1645 r. podaje, iż Mętków zamieszkiwało 7 chałupników o nazwiskach: Błagiel, Wierzba, Pajączek, Pękala i Pindto.
    Jak wykazują kolejne inwentarze klucza lipowieckiego wieś stale się rozwijała. W 1788 r. w Mętkowie było 26 domów i 145 osób w tym 91 dzieci.
    Po upaństwowieniu klucza lipowieckiego w 1802 r. Mętków stał się dobrami kolejnych rządów Austrii, Księstwa Warszawskiego, Rzeczpospolitej Krakowskiej i ponownie Austrii. W okresie przynależności do Księstwa Warszawskiego (1809-1815) Mętków po raz pierwszy w swej historii posługiwał się pieczęcią na której widniały dwie beczki, jedna w pozycji stojącej, druga leżącej. Zapewne były to beczki z solą, z racji znajdującego się w Mętkowie składu solnego jako jednego z ważnych źródeł dochodu.
    Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu wsi było uwłaszczenie włościan przeprowadzone zgodnie z reskryptem cesarza austriackiego z 17 kwietnia 1848 r.
    W okresie międzywojennym zrobiono ziemne wały Wisły co częściowo chroniło pola i ludzi od zalewania.
    Lasy otaczające Mętków należały do niemieckiego właściciela Donnersmarcka. Ten, też właściciel wybudował leśniczówkę, która dawała ludziom zatrudnienie. We wsi była też karczma prowadzona przez Żyda niejakiego Szlamę.

 

Copyright © 2011 All rights reserved Parafia Mętków