Strona Główna Administracja Polska wersja Angielska wersja Włoska wersja Niemiecka wersja
Aktualności
Nasza Parafia
Historia
Galeria
Wideo
Kontakt
Nasza Patronka
Wirtualny spacer
Intencje Mszy św.
Ogłoszenia duszpasterskie
Z dziejów leśniczówki
Kościół i jego otoczenie przed i po pracach konserwatorskich

"Pragnę wam powiedzieć, że to przede wszystkim dla mnie niezwykła uroczystość. Uświadomiłem to sobie w całej pełni, kiedy zobaczyłem ściany tego kościoła dobrze mi znane z pierwszych lat mojego kapłaństwa... (...)Zżyłem się z tym kościołem, z tymi ścianami z drewna, które przetrwały już 300 lat. Zapamiętałem dobrze to wnętrze takie przejrzyste,takie przestronne, w którym Jezus Chrystus od tylu pokoleń mieszkał ze swoim ludem Bożym..."

Fragment kazania wygłoszonego przez
kard. Karola Wojtyłę podczas uroczystości poświęcenia kościoła. Mętków 1 maja 1974

Kancelaria

Dni tygodnia od 1 kwietnia do 30 września od 1 października do 31 marca
Poniedziałek1925 - 19551725 - 1755
Środa1925 - 19551725 - 1755
Czwartek730 - 800730 - 800
Piątek1925 - 19551725 - 1755

W pierwsze piątki miesiąca kancelaria nieczynna !
Termin spisania protokołu przedmałżeńskiego trzeba
ustalić wcześniej z Ks. Proboszczem. Numer telefonu 32 6134227


Sakrament Chrztu św.

 • Chrzest należy zgłosić w kancelarii przynajmniej dwa tygodnie przed terminem.
 • Dokumenty niezbędne:
  • świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców ;
  • zaświadczenia rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania.

Sakrament Bierzmowania

 • Przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej obejmuje gimnazjalistów od klasy drugiej do trzeciej, (oprócz katechezy prowadzonej w Gimnazjum).
 • Klasy drugie i trzecie uczestniczą w spotkaniach parafialnych ustalonych z ks.proboszczem
 • Termin udzielania Sakramentu Bierzmowania zostaje podany kandydatom natychmiast po uzgodnieniu z ks. biskupem.

Sakrament Małżeństwa

Informacji oraz formalności dotyczące zawarcia Sakramentalnego Związku Małżeńskiego udzielane są w kancelarii.

Do rozmowy duszpasterskiej na temat zawarcia sakramentu małżeństwa i spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego potrzebne są następujące dokumenty:

 • świadectwa chrztu świętego,
 • świadectwo bierzmowania, (jeśli nie jest uwzględnione na świadectwie chrztu św.)
 • ostatnie świadectwa nauki religii,
 • świadectwo odbycia kursu przedmałżeńskiego.

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii na trzy miesiące przed ślubem.

Duszpasterska opieka nad chorymi i starszymi (Sakrament Namaszczenia Chorych)

 • W pierwszą piątek miesiąca odwiedzamy chorych w domach w godzina 8.30
 • Sakramentu chorych udzielamy również na wezwanie.

Pogrzeb

 • Sprawy wiązane z pogrzebem załatwiane są także poza godzinami urzędowania kancelarii parafialnej.
 • Sprawy pogrzebu załatwiane są w kancelarii parafialnej osobiście przez najbliższych z rodziny lub w przypadku ich braku, znajomych czy sąsiadów osoby zmarłej. Parafia nie załatwia tych spraw telefoniczne lub osobiste pośrednictwo Zakładów Pogrzebowych.
 • Dokumenty konieczne do pochówku:
  • Skrócony Odpis Aktu Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Copyright © 2011 All rights reserved Parafia Mętków