Strona Główna Administracja Polska wersja Angielska wersja Włoska wersja Niemiecka wersja
Aktualności
Nasza Parafia
Historia
Galeria
Wideo
Kontakt
Nasza Patronka
Wirtualny spacer
Intencje Mszy św.
Ogłoszenia duszpasterskie
Z dziejów leśniczówki
Kościół i jego otoczenie przed i po pracach konserwatorskich

"Pragnę wam powiedzieć, że to przede wszystkim dla mnie niezwykła uroczystość. Uświadomiłem to sobie w całej pełni, kiedy zobaczyłem ściany tego kościoła dobrze mi znane z pierwszych lat mojego kapłaństwa... (...)Zżyłem się z tym kościołem, z tymi ścianami z drewna, które przetrwały już 300 lat. Zapamiętałem dobrze to wnętrze takie przejrzyste,takie przestronne, w którym Jezus Chrystus od tylu pokoleń mieszkał ze swoim ludem Bożym..."

Fragment kazania wygłoszonego przez
kard. Karola Wojtyłę podczas uroczystości poświęcenia kościoła. Mętków 1 maja 1974

Renowacja Kościoła

Aktualne prace

W roku 2014 kontynuowane są prace przy ołtarzu bocznym prawym i łuku tęczowym z Grupą Ukrzyżowania.

Ołtarz główny

W roku 2011 rozpoczęły się prace przy rekonstrukcji i renowacji ołtarza głównego. Odnowiono figury św. Pawła i Piotra, dwie kolumny oraz ramę obrazu św. Józefa. Podczas prac przy odnowie ołtarza wykonane zostaną badania stratygraficzne malowideł ściennych. W roku 2013 zakończono rekonstrukcję i konserwację ołtarza głównego. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wsparł te prace dodacją 110 000 zł. Parafi otrzymała również dotację w wysokości 25 000 zł. z środków unijnych Unia Europejska w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju".

Ołtarz boczny - prawy

W roku 2012 rozpoczeły się prace rekonstrukcyjne i konserwatorskie ołtarza bocznego prawego z obrazami Serce Jezusa oraz Ukrzyżowanie. Od Marszałka Województwa Małopolskiego otrzymaliśmy do roku 2013 wsparcie w wysokości 50 000 zł., a w tym roku 2014 dotację 25 000 zł.

Ambona

W roku 2010 została odnowiona ambona. Prace konserwatorskie prowadziła firma MDC RENO Pani Moniki Domańskiej. Odnowa ambony kosztowała 40.000 złotych i została sfinansowana ze środków własnych parafii.

Ołtarz boczny

W roku 2011 firma konserwatorska MDC RENO Pani Moniki Domańskiej zrekonstruowała i odnowiła ołtarz boczny św. Anny Samotrzeć. Inwestycja kosztowała 80.000 złotych (30.000 złotych dotacji otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Małopolskiego, natomiast 50.000 złotych to wkład własny parafii).

Konfesjonał-fotel

Prezes wydawnictwa Biały Kruk pan Leszek Sosnowski sfinansował odnowę i konserwację XVIII- wiecznego konfesjonału-fotela.

 

Copyright © 2011 All rights reserved Parafia Mętków