Skip to content

Historia

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie ma bogatą i fascynującą historię. Została założona w XIX wieku i od tego czasu odgrywała ważną rolę w życiu religijnym i społecznościowym mieszkańców regionu. Parafia przetrwała liczne trudności, takie jak zniszczenia podczas II wojny światowej, ale dzięki determinacji wiernych, zawsze odradzała się i rosła. Dziś jest ważnym miejscem modlitwy, gdzie ludzie gromadzą się aby oddawać cześć Matce Bożej.

Zapraszamy do zapoznania się z fascynującą historią parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie. Odkryj nieznane fakty i ciekawostki, które ukazują bogate dziedzictwo tego miejsca.

parafia metkow

Początki parafii Mętkowo

Historia parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie sięga jej początków, które można datować na XIX wiek. W 1875 roku ksiądz Jan Nowakowski założył pierwszy drewniany kościół w tym miejscu, który został poświęcony pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Parafia rozwijała się dynamicznie, przyciągając licznych wiernych z okolicznych miejscowości. Wraz z osiedlaniem się nowych rodzin i rozwojem infrastruktury, konieczne było budowanie większego obiektu sakralnego.

W latach 1902-1903 rozpoczęto budowę nowego kościoła według projektu architekta Jana Sas-Zubrzyckiego. Kierownictwo nad budową objął Jan Bińkowski. Kościół miał być neoromański i ostatecznie został oddany do użytku w 1910 roku. Budynek nie był jednak jeszcze ukończony – brakowało wież oraz dekoracji wnętrza.

Budowa pierwszego kościoła

Historia parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie sięga bardzo daleko wstecz. Parafia została założona na terenie dzisiejszego Miasta Świętego Jana Pawła II w Peterkau (dawniej określanego jako Wieden i Ostrava) w roku 1784 przez ziemianina o nazwisku Julius Ernst von der Trenck. Pierwszy drewniany kościółek powstał na tym samym miejscu, gdzie obecnie znajduje się piękny neogotycki kościół Matki Boskiej Częstochowskiej. Ze względu na rosnącą liczbę wiernych, drewniany kościół okazał się niewystarczający i w latach 1896-1901 rozpoczęto budowę nowej świątyni.

Za projekt architektoniczny odpowiadał Clemens Holzmeister, znany austriacki architekt urodzony we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech. Kościół jest przykładem charakterystycznego dla tego architekta stylu, który można opisać jako połączenie gotyku i romańskiego modernizmu. Budowa trwała kilka lat i kosztowała znaczne nakłady finansowe ze strony mieszkańców Mętkowa oraz hojnych datków z zagranicy.

Patronka parafii Matka Boska Częstochowska

Historia parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie sięga XVIII wieku. Parafia ta została założona w 1732 roku i od tamtego czasu pełni ważną rolę duchową i społeczną dla mieszkańców regionu. Jej głównym patronem jest Matka Boska Częstochowska, a od samego początku istnienia przyciąga ona wiernych swoim niezwykłym obrazem czczonym jako jeden z najważniejszych symboli polskiego katolicyzmu.

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej została zbudowana na miejscu wcześniejszego drewnianego kościoła, który spłonął w wyniku pożaru. Obecna świątynia została wybudowana pod koniec XIX wieku i charakteryzuje się eklektycznym stylem architektonicznym. Wewnątrz kościoła znajduje się nie tylko słynny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, ale także liczne dzieła sztuki sakralnej oraz znaczące arcydzieła miejskiego rzemiosła artystycznego.

Zmiany i rozwój parafii

Historia parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie to barwna opowieść o zmianach i rozwoju tej społeczności religijnej. Parafia została utworzona w pierwszej połowie XVII wieku i od tego czasu przechodziła wiele przemian, które wpływały na jej rozwój. Pierwszy kościół parafialny zbudowano w latach 1623-1628, lecz po pewnym czasie uległ on poważnemu uszkodzeniu podczas szwedzkiego najazdu w XVII wieku. W kolejnych dziesięcioleciach następowały remonty i rozbudowy świątyni, a także budowa nowych obiektów parafialnych, takich jak plebania.

W XIX wieku nastąpiło znaczne ożywienie religijne w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie. Zwiększyła się liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwach, co spowodowało konieczność powiększenia kościoła. W latach 1879-1881 dobudowano dwie kaplice boczne oraz zakrystię. W XX wieku najważniejszym wydarzeniem było ogłoszenie papieża Jana Pawła II nauczycielem duchownym całego świata – wierni związani z parafią często brali czynny udział we wszystkich inicjatywach, związanych z papieską działalnością. Obecnie parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie jest nie tylko miejscem kultu, ale także centrum życia religijnego i społecznego dla lokalnej społeczności. 

Współczesna praktyka religijna

Historia parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie sięga początków XX wieku. Parafia została założona w 1905 roku i od tego czasu pełni rolę ważnego ośrodka religijnego dla mieszkańców tej okolicy. Początkowo świątynią parafialną była drewniana kaplica, która później została rozbudowana i zastąpiona przez obecny kościół w stylu neogotyckim. W ciągu lat parafia ewoluowała pod względem organizacyjnym i duszpasterskim, dostosowując się do potrzeb wiernych.

Obecnie parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony wiernych. Kościół jest miejscem regularnych nabożeństw, mszy świętych i sakramentów. Praktyka religijna obejmuje także uczestnictwo w modlitwach różańcowych, rekolekcje, adoracje Najświętszego Sakramentu oraz spotkania formacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Parafia aktywnie angażuje się również w działalność charytatywną i społeczną na rzecz lokalnej społeczności.